1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

BASES MATARONÍ DE L’ANY 2010

 

Mataroní de l’any

Escollir qui és el mataroní més destacat d’un any natural, nomenar algú com el personatge de l’any, premiar una trajectòria o un fet destacat d’una persona, legitimar per votació popular el nom del premiat. Aquest és el propòsit del ‘Mataroní de l’any’, el certamen de caràcter anual que organitza El Tot Mataró i Maresme.
Nascut per omplir el buit existent fins al moment en el terreny del reconeixement a les persones a la ciutat de Mataró, el "Mataroní de l'any" vol ser un guardó eminentment popular. Els candidats i les votacions seran plena potestat de la participació dels lectors i internautes del portal especial mataronidelany.cat.
El Mataroní de l’any com a premi té una doble vessant. La intangible del reconeixement popular de la participació en les votacions per una banda i un guardó especial per l’altra. La imatge del guardó serveix de promoció del concurs i és l’escultura "L’Ocell" de l’escultor mataroní Perecoll.

Tres fases

El certamen ‘Mataroní de l’any’ separa el seu calendari en tres parts diferenciades en què la participació dels internautes i lectors és protagonista.
Una primera fase és la de proposta de candidats. Tothom que vulgui podrà proposar per via telemàtica, i també a través de butlletes publicades a la revista, el seu candidat o candidata al reconeixement. Aquesta serà una fase en què s’estarà obert a totes les propostes que s’aniran recopilant.
En la segona fase del certamen comencen les votacions dels internautes. D’entre una selecció entre totes les propostes recopilades, comença una votació acumulativa durant un període determinat. Periòdicament s’eliminaran els menys votats d’entre els candidats fins arribar a la tercera fase.
La tercera i última fase, també de votació, durarà una setmana durant la qual, sense comptar els vots de la fase anterior, es farà la votació final entre tres candidats, els finalistes. Al final d’aquesta votació, el més votat serà proclamat guanyador del Mataroní de l’any 2010.

Acte de lliurament

El guanyador del ‘Mataroní de l’any’ es donarà a conèixer en el marc d’un acte públic en què es proclamarà el guanyador, i els dos finalistes i se’ls lliurarà el guardó dissenyat per Perecoll.

Organització, patrocinadors i col·laboradors

El ‘Mataroní de l’any’ és una iniciativa del Tot Mataró i Maresme, que l’impulsa, organitza i promociona el concurs. A més, es compta amb un únic patrocinador principal, que serà Caixa Laietana.
El premi està obert a altres entitats i empreses col·laboradores que cofinançaran el certamen i figuraran al costat de l’organització, així com altres col·laboradors que ajudaran en alguna de les fases o parts del concurs.

Sistemes de votació

Durant el període de proposta de candidats i votacions, s’articularan tres sistemes diferents per afavorir la màxima participació. Per una banda el vot físic, limitat a un sol sufragi per persona i dia a les oficines del Tot Mataró i Maresme. Per altra el vot a través del formulari de mataronidelany.cat ambconfirmació de vot per via mail –també limitat a un vot per ordinador i dia– i per últim amb sistema de votació SMS, aquest amb caràcter il•limitat.
En els tres sistemes de vot, s’inclourà a les butlletes o als e-mails la pertinent autorització de cessió de dades per tal d’incorporar els participants, si així ho desitgen i ho sotasignen, a la base de dades del Tot Mataró i Maresme.

Protecció de dades

Les dades personals recollides amb motiu del certamen “Mataroní de l’any” seran incorporades a un fitxer automatitzat sent el Responsable del fitxer EL TOT MATARÓ, S.L. situada a C/D'EN XAMMAR, 11, 08301 MATARÓ (BARCELONA), a efectes d’accés, rectificació i exclusió, que pot exercir el seu titular, i seran tractades amb la finalitat de desenvolupar el concurs, d’acord amb la L.O.P.D. 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (Des d’ara LOPD). Així mateix, el participant garanteix que les dades personals facilitades a EL TOT MATARÓ, S.L. amb motiu del present concurs, son veraços i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació als mateixos, autoritzant a EL TOT MATARÓ, S.L., a lliurar-li, a l’adreça de correu electrònic indicada, butlletins i correus electrònics informatius sobre el desenvolupament del mateix, així com de les activitats desenvolupades per EL TOT MATARÓ, S.L., als termes previstos a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació. Així mateix, els participants, al complimentar dades personals de tercers hauran de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts al paràgraf anterior.

Els participants garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades.
Els noms i fotografies del guanyador seran publicats a l’edició digital de EL TOT MATARÓ, S.L. i en tota aquella comunicació pública que es faci sobre el premi i a tal efecte, el guanyador cedeix els drets d’imatge de les fotografies que els fotògrafs de EL TOT MATARÓ, S.L. facin amb motiu del premi, així com de les imatges que prengui qualsevol altre mitjà de comunicació acreditat per a cobrir l’esdeveniment, pel temps màxim autoritzat per la llei i per tot el territori nacional i sempre en el marc de la comunicació pública del “Maratoní de l’any”, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici amb excepció del premi guanyat.

Tot candidat menor de 18 anys que no estigui legalment emancipat (des d’ara, el menor) haurà de complir amb els requisits de participació establerts a les bases presents. En tot cas, la candidatura d’un menor al premi haurà d’estar presentada pels pares, tutors o representants legals del menor, (des d’ara, representants). De resultar guanyador el menor, seran els representants els que de manera expressa i fefaent acceptin el premi. En el cas de que el menor resulti guanyador, haurà d’estar acompanyat a l’acte de lliurament del premi per un representant o per la persona que aquest designi. A tal efecte, s’haurà de presentar un document acreditatiu de l’autorització per acompanyar al menor signat per un representant. En cas de que el menor resulti guanyador i acudis a l’acte de lliurament del premi, el representant autoritza expressament a EL TOT MATARÓ, S.L. a publicar el nom i fotografia del menor a l’edició digital de EL TOT MATARÓ, S.L. i a tota aquella comunicació pública que es faci sobre el premi i a tal efecte, cedeix els drets d’imatge de les fotografies que EL TOT MATARÓ, S.L. faci amb motiu del premi, així com de les imatges que prengui qualsevol altre mitjà de comunicació acreditat per a cobrir l’esdeveniment, pel temps màxim autoritzat per la llei i per tot el territori nacional i sempre en el marc de la comunicació pública del “Mataroní de l’any”, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici amb excepció del premi guanyat. El representant autoritza expressament a EL TOT MATARÓ, S.L.  a incloure les dades personals del menor participant als seus fitxers automatitzats amb la finalitat de la celebració del premi “Maratoní de l’any”.

La participació al premi “Mataroní de l’any”, suposa el compliment dels requisits establerts i l’acceptació íntegra de les bases legals.
EL TOT MATARÓ, S.L., es reserva el dret a solucionar totes aquelles controvèrsies que puguin arribar a produir-se amb motiu de l’aplicació de les bases presents.